BENRO PRODUKTE
Benro Travel Flat FTF18CIB0 Stativ Kit