SONY DEUTSCHLAND GMBH
Sony Akku NP-FV50 - 6,8V/7,0W/1030 mAh
Sony Akku NP-FV50 - 6,8V/7,0W/1030 mAh

Sony Akku NP-FV50

  • 6,8 V
  • 7,0 W
  • 1030 mAh